Crómatagrafaíocht

Original source:  https://people.rit.edu/pac8612/webionex/website/html/ione8ho9.html

Próiseas idirscartha is ea crómatagrafaíocht lena mbaineann próitéin (nó aon anailísí intuaslagtha eile) a dheighilt idir céim dhoshannta dhoshannta agus céim soghluaiste a théann thar a dhromchla. Taispeántar córas crómatagrafaíochta simplí, iomlán, sa léaráid thíos.


Crómatagram: taifead de dheighilt a tháirg taifeadán nó comhtháthaitheoir bunaithe ar an gcomhartha a fhaightear ón mbrathadóir.

tm: an t-am a theastaíonn chun an chéim soghluaiste a dhéanamh taisteal ar fad iomlán an cholúin. Mar shampla, má tá toirt iomlán de 100 mL ag do cholún agus má tá an chéim ina stad 40 mL, ansin tá an chéim phóca suite i 60 ml. Má bhí an chéim shoghluaiste ag sileadh ag ráta 5 mL / min, ansin thógfadh sé 12 nóiméad don phas soghluaiste taisteal ón insteallóir go dtí an brathadóir tríd an gcolún. An tm is féidir a chinneadh uaireanta trí bhuaic bheag a aithint go luath sa chrómatagram a eascraíonn as tuaslagóir beagán difriúil sa sos soghluaiste a thagann ón sampla insteallta. An tm is féidir a chinneadh freisin trí sheiceáil a dhéanamh ar thruailliú ama sampla nach gcoinnítear leis an gcéim ina stad ar chor ar bith. I gcás roisín malartaithe cation, d’fhéadfaí próitéin atá luchtaithe go diúltach a úsáid chun an tm. Ba chóir a thabhairt faoi deara go bhféadfadh tosca eile, lena n-áirítear fad agus trastomhas feadánra a nascann an t-instealladh agus an brathadóir leis an gcolún difear a dhéanamh don tm luachanna.

Nuair a bhíonn crómatagrafaíocht ag baint le hanailís ar aon chineál, tá sé ag gluaiseacht ag an ráta céanna leis an gcéim shoghluaiste nuair atá sé sa chéim shoghluaiste agus tá sé ina stad nuair a bhíonn sé ceangailte leis an gcéim dho-aistrithe. I bhfocail eile, caitheann na hanailísí go léir am is ionann agus tm sa chéim shoghluaiste. Mar gheall ar dhifríochtaí sa mhéid ama a chaitheann siad ceangailte leis an gcéim dho-aistrithe is féidir iad a dheighilt óna chéile.

tr: an t-am coinneála, nó an t-am a theastaíonn chun próitéin a ídiú ó cholún.

tr‘: an t-am coinneála coigeartaithe, a chuireann síos ar an méid ama a chaith an próitéin ceangailte leis an gcéim dho-aistrithe le linn idirscartha.

k’: is féidir an fachtóir acmhainne a chinneadh de réir na cothromóide thíos. k a úsáidtear chun iompar crómatagrafaíochta anailíse a chur i gcomparáid leis an gcolún céanna nuair a bhíonn sé ceangailte le dhá chóras dhifriúla. Sa chás sin, an tm d’fhéadfadh luachanna a bheith éagsúil, ach ba cheart go bhfanfadh luachanna k mar an gcéanna. Léiríonn an fachtóir acmhainne líon na méideanna colún den sos soghluaiste a chaithfear a úsáid chun anailís a ídiú. Léiríonn luach k de 1 go gcaithfear 2 imleabhar colúin de phas soghluaiste a úsáid, agus léiríonn luach k ‘5 go gcaithfear 6 imleabhar colúin a úsáid.

Vr: tá an méid coinneála i gcomhréir le ham coinneála, bunaithe ar ráta sreafa tairiseach chóras crómatagrafaíochta. Má tá an t-am coinneála 5 nóiméad agus is é an ráta sreafa toirt (uv) 5 mL / min, ansin V25 mL.


Vm: toirt chéim soghluaiste (ar a dtugtar toirt neamhní freisin)


Coinneáil choibhneasta (a): cóimheas fachtóirí acmhainne (k�) nó amanna coinneála coigeartaithe (tr�) le haghaidh dhá anailísí. De réir an choinbhinsiúin, a > 1.

Réiteach: an méid deighilte idir dhá anailís ar chóras crómatagrafaíochta. Sna crómatagraim thuas, meastar go bhfuil cumaisc A agus cumaisc B “bunlíne réitithe” cé nach bhfuil cumaisc B agus cumaisc C réitithe go maith. Is féidir an réiteach a ríomh ón gcothromóid seo a leanas.

áit wave Is é meán an dá leithead buaic in aonaid ama. Tá an dara cothromóid le haghaidh réitigh úsáideach chun a luach tuartha a dhearadh i ndearadh idirscarthaí:

i gcás inarb é N líon na bplátaí teoiriciúla don deighilt.

Ábhair ghaolmhara

Crómatagrafaíocht mhalartaithe ian
Crómatagrafaíocht scagacháin ghlóthach
Crómatagrafaíocht idirghníomhaíochta hidreafóbach
Crómatagrafaíocht ghaolmhar